NÁRODNÍ PLEMENA KRÁLÍKŮ

Základních plemen máme 7, z nichž jedno (Český strakáč) má až 11 barevných rázů. Za vyloženě národního se však považuje pouze český strakáč černý (ČSč).  Kromě toho mnoho z nich už bylo vyšlechtěno v jiné velikosti nebo typu srsti, například český černopesíkatý rex, zakrslý český luštič a tak podobně.

 

VELKÁ:

Moravský modrý                                           (Mm)

STŘEDNÍ:

Český albín                                                    (ČA)

Český luštič                                                    (ČL)

Český strakáč                                                (ČS)

Moravský bílý hnědooký                              (Mbh)

MALÁ:

Český černopesíkatý                                     (Ččp)

Český červený                                                (Čč)

 

 

 

TOPlist
http://www.zhb-kralicci.wbs.cz.html
aktualizováno: 04.01.2019 21:30:01